Tuesday, May 09, 2006

Nettikysely 11.04. – 19.04.2006

Neuleblogeja ei ole tutkittu aiemmin, joten päätin lähestyä aihetta ja valita yhdeksi aineistoksi kvantitatiivisen kyselyn. Koska kaikki osallistujat käyttävät internettiä, aineiston keräys toteutui kätevästi internet -kyselyllä. Yliopisto tarjoaa työkalun kyselyä varten, joten tekninen toteutus oli varsin helppo.

Neulekysely löytyy vielä vähän aikaa osoitteesta: http://www.e-lomake.net/v22/lomakkeet/967/lomake.html

Vastauksia tuli määräajassa 174 kpl. Kyselyn ajankohtana neuleblogeja oli noin 310 kpl (www.blogilista.fi) ja neulontalistalla jäseniä n. 500 kpl.

Saateteksti:

"Arvoisa vastaaja,

tutkimuksella kartoitetaan neulontalistalaisten käsityksiä toimimisesta internetissä. Tutkimus palvelee Joensuun Yliopiston Alue- ja yhteisökehittämisen maisteriohjelmassa tehtävää pro gradu –tutkielmaa. Vastauksesi käsitellään tilastollisesti eikä tilastotaulukoista voida tunnistaa kenenkään yksityisiä vastauksia. Kootut tiedot tulevat vain tutkielman käyttöön ja ne käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. Kysymyksiin vastataan valitsemalla mielipidettänne vastaava vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan.

Kyselyyn voi vastata 11.04. – 19.04.2006 välisenä aikana. Vastaaminen vie noin 20 minuuttia.

Tutkimuksessa viitataan neulontalistaan (groups.yahoo.com/group/neulonta/) ja suomalaisiin tai suomenkielisiin neuleblogeihin. Muut virtuaaliset neulontayhteisöt on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

Lomakkeen lopussa on vapaata kirjoitustilaa kommenteille ja palautteelle. Viitatessasi yksittäiseen kysymykseen ilmoita myös sen numero.

Vastanneiden kesken arvotaan 25.04.2006 lankapalkinto. Lomakkeen päätteeksi ohjelma siirtyy toiseen internet-osoitteeseen, jonne voit halutessasi jättää yhteystietosi (sähköposti- tai blogiosoite). Näin tutkimus- ja yhteystiedot eivät ole yhdistettävissä. Yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen.

Jos sinulla on kysyttävää tutkimuksen suhteen, voit soittaa tai lähettää sähköpostia:
yht. yo Kati Helenius (040 – 562 0410) kati.helenius@netti.fi

Kiitos ajastasi ! "

Kyselyn tuloksia seuraavissa viesteissä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home