Monday, May 22, 2006

Johtopäätöksiä perustiedoista ja keskinäisestä avunannosta (kvanttiharjoitus 1)

Työssä on pyritty selvittämään tutkimuskysymysten mukaisesti neulelistalaisen ja / tai -bloggaajan perustietoja (kts. edellinen postaus) sekä yhteisön keskinäisen avunannon olemassaoloa, laajuutta ja toimintatapoja (kts. seuraava postaus). Seuraavassa käytän termiä neulebloggaaja edustamaan myös neulontalistalaisia, koska lähes kaikilla on blogi.

Neulebloggaajan profiili on korkeakoulutettu, ruuhka-Suomessa asuva, alle 35 –vuotias nainen. Neulebloggaaja vaikuttaa profiloituvan paremmin bloggaajaan kuin neulonnan harrastajaan.

Neulonnan harrastaja taidetaan mieltää yleisesti edelleen suunnilleen vanhaksi mummoksi, joka kutoo sukkapuikoilla keinutuolissa lapsenlapsilleen sukkia, joita nämä suostuvat käyttämään vain äitinsä pakottamina. Mummo asuu kaukana maaseudulla, keinutuoli on puuhellan lähellä, ikkunalla kukkivat pelargooniat ja kissa nukkuu mummun sylissä. Tämä tuokiokuvaus ei kuitenkaan vastaa neulebloggaajan profiilia.

Arvioni mukaan neuleblogit ovat uudenlaisen käsityökulttuurin ilmestymisen keihäänkärki. Tähän viittaa myös kyselyn pohjalta syntyvä profiili. Täytyy samalla myös muistaa, etteivät blogit suinkaan edusta kaikkia käsityön harrastajia, vaan erittäin rajattua lajityyppiä. Tämä ei mielestäni kuitenkaan vähennä neuleblogien merkitystä käsityön harrastamisen kentässä.

Keskinäinen avunanto toteutuu yhteisössä pääsääntöisesti virtuaalisesti. Vain reilu kolmannes on osallistunut neuletapaamisiin. Neulontalistalla keskinäinen avunanto nousee merkittävimmäksi tekijäksi kysyttäessä listasta vastaajan saamaa hyötyä sekä merkittäväksi tekijäksi kysyttäessä omaa auttamispanosta. Blogien yhteydessä keskinäinen avunanto on vähemmän merkityksellistä: vähemmistä tunnisti sen blogien pitämisen perusteena. Yhteisissä neuletapaamisissa avunannon merkitys nousee taas esiin niiden keskuudessa, jotka osallistuvat aktiivisimmin.

Yhteisö pitää keskinäistä avunantoa tärkeänä periaatteellisena arvona ja katsoo sen toteutuvan yhteisössä hyvin. Tämä voisi kertoa siitä, että neulontalista on ensisijainen keskinäisen avunannon toteuttamisen tapa ja tämä on ryhmän jäsenten tiedossa. Neulontalista on tasapuolinen foorumi, koska se on kaikkien käyttäjien ulottuvilla. Myös sovelluksena se luonnistuu erinomaisesti kysymys – vastaus –kirjoituksille.

Myös neuletapaamiset toimivat keskinäisen avunannon paikkoina, mutta niihin osallistuu vähemmistö yhteisön jäsenistä.

(kuvan lähde: http://www.cartoonstock.com/lowres/abr0525l.jpg)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home