Wednesday, October 04, 2006

Teorian alustava lähdeluettelo (nauruversio)

Gradu edistyy pikku hiljaa. Teoriaosuuden aineisto on kasattu kokoon ja osin järjestetty. Varsinaista muotoon kirjoittamista en ole vielä aloittanut. Tutkimus/menetelmä -osuutta en ole vielä edes aloittanut kirjoittamaan, mutta kerätty aineistohan on olemassa ja SPSS toivottavasti kohta omalla pc:llä käytettävissä. Pistänkin teorian lepäämään nyt hetkeksi, koska aion kerrata vähän tilastotieteen perusteita...

Alla siis alustava lähdeluettelo. Ainakin 80% noista tulee olemaan lopullisessa työssä ja jotain uuttakin löytynee vielä gradutaipaleen loppupuolella. Listaa saa kommentoida, ja hyviä vihjeitä otetaan vastaan !

Arvostan eritoten hyviä nettilinkkivinkkejä, koska tahdon hyödyntää internetissä olevaa lähdemateriaalia (julkaisut, artikkelit) mahdollisimman hyvin - onhan koko työnkin aihe netistä repäisty :-D

Ps. työelämässä opittua: minkä tahansa työn eka versio on nauruversio. Olkoot sitten tämäkin lista sellainen !


Aalto-Matturi, Sari (2004): Verkostako uuden ajan työväentalo ? Verkkoviestinnän mahdollisuudet ammattiyhdistysliikkeessä. Oulu: Kalevaprint

Anttila,Akseli (1997): Virtuaaliset yhteisöt tietoverkoissa. Lopputyö. Taideteollinen korkeakoulu. Helsinki

Arpo, Robert (2005): Internetin keskustelukulttuurit. Tutkimus internet-keskusteluryhmien viesteissä rakentuvista puhetavoista, tulkinnoista ja tulkinnan kehyksistä kommunikaatioyhteiskunnassa. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja no. 39. Joensuu: Joensuun yliopiston

Bakardjieva, Maria (2004): Choices and Mediations in the User-Technology Relation, paper presented at Public Proofs Science, Technology and Democracy Society for the Social Studies of Science (4S) & EASST Conference, Paris, August, 2004.

Bakardjieva, Maria (2005): Internet society. The Internet in everyday life. Sage publications: India.

Bauman, Zygmunt (1996): Postmodernin lumo. Tampere: Vastapaino

Beck, Ulrich, Giddens Anthony ja Lash Scott (1995) : Nykyajan jäljillä. Refleksiivinen modernisaatio. Tampere: Vastapaino

Castells, Manuel (2000): The rice of the network society. Blackwell publishing. United Kingdom

Coomber, Ross (1997): Using the Internet for Survey Research. Sociological Research Online, vol. 2 (2)
http://www.socresonline.org.uk/socresonline/2/2/2.html

Dutta-Bergman, Mohan (2005): Access to the Internet on the context of community participation and community satisfaction. New media & society 7 (1): 89-109

Eräsaari, Risto (1993): Essays on non-conventional community. Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja 36. Jyväskylä

Etzioni, Amitai (2000): Creating good communities and good societies. Contemporary Sociology 29 (1), 188 – 195,
http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/A296.pdf luettu 5.11.2005

Etzioni, Amitai: Are Virtual and Democratic Communities Feasible? Teoksessa Democracy and New Media, toimittaneet Henry Jenkins ja David Thorburn. 2003, pp. 85-100. http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/A305.html

Feenberg, Andrew ja Bakardjieva, Maria (2004): Groupware for Community: Between the Real and the Possible, paper presented at Public Proofs Science, Technology and Democracy Society for the Social Studies of Science (4S) & EASST Conference, Paris, August, 2004

Foot, Kirsten ja Schneider, Steven (2004): The web as the object of study. New media & society 6 (1): 114-122

Griswold, Wendy (2004): Cultures and societies in a changing world. Thousand Oaks: Sage.

Heikkinen, Kaija (1997): Käsityöt naisten arjessa. Kulttuuriantropologinen tutkimus pohjoiskarjalaisten naisten tekemisestä. Jyväskylä: Akatiimi Oy.

Herring, Susan (2004): Sloughing toward the ordinary; current trends in computer-mediated communication. New media & society 6 (1): 26-36

Kahn, Richard ja Kellner, Douglas (2004): New media nad internet activism; from the ‘Battle of Seattle’ to blogging. New media & society 6 (1): 87-95

Kennedy, Helen (2003): Technobiography: researching lives, online and off. Biography 26 (1): 120 - 139

Kinnunen, Villapaidoistako elämänlankaa (1999) ? Tutkimus neulonnasta harrastuksena. Käsityötieteen pro gradu –tutkielma. Helsingin yliopisto

Kokko, Sirpa (2003): Käsityömuistoja peruskoulusta. Tytöt sukupuolen mukaan eriytyneessä opetuksessa. Joensuun yliopisto. Lisensiaatin tutkielma.

Lehtonen, Heikki: Postmodernia yhteisöä etsimässä. Niin&näin –lehti 4/1995. http://www.netn.fi/495/netn_495_otaj2.html

Liikkanen, Mirja, Hanifi, Riitta ja Hannula Ulla (2005): Yksilöllisiä valintoja, kulttuurien pysyvyyttä. Vapaa-ajan muutokset 1981-2002. Helsinki: Tilastokeskus

Martinson, Anna, Schwatrz, Nancy ja Vaughan Misha Walker (2002): Women’s experiences of leisure. Implications for design. New media & society 4 (1): 29-49

Nardi, Bonnie, Schiano, Diane ja Gumbrecht Michelle (2004); Blogging as social activity, or would you let 900 million people read your diary ?. http://home.comcast.net/%7Ediane.schiano/CSCW04.Blog.pdf

Papacharissi, Zizi (2002): The virtual sphere. The internet as a public sphere. New Media & Society 4(4), 9-27

Putnam, Robert ja Feldstein, Lewis (2003): Better together. New York: Simon & Schuster

Rainie, Lee (2005): The state of blogging. Pew Internet and American Life Project. http://www.pewinternet.org/pdfs/PIP_blogging_data.pdf luettu 10.5.2006

Rose, Jeremy ja Jones, Matthew (2004): The Double Dance of Agency: a socio-theoretic account of how machines and humans interact
http://www.cs.aau.dk/~jeremy/pdf%20files/ALOIS2004.pdf#search=%22Humans%20and%20Others%3A%20the%20Concept%20of%20'Agency'%20and%20its%20Attribution.%22 luettu 14.9.2006

Stebbins, Robert (2002): Choice and ExperientialDefinitions of Leisure. Leisure Reflections No. 1. LSA Newsletter (2002) 63.
http://www.ucalgary.ca/~stebbins/reflections1.pdf luettu 12.09.2006

Stebbins, Robert (2004): Erasing the line between work and leisure in North America. Paper presented at the “Leisure and Liberty in North America” Conference held 12-13 November 2004, University of Paris IV, Paris, France
http://www.ucalgary.ca/~stebbins/leisurelibertyinnpap.pdf luettu 12.09.2006

Suchman, Lucy (2005): Agencies in technology design. http://www.lancs.ac.uk/fss/sociology/papers/suchman-agenciestechnodesign.pdf luettu 14.9.2006

Taloustutkimus Oy: Kansainvälinen mediatutkimus KMT(2004-2005)/ Suuri Käsityölehti lukijaprofiilitiedot
http://mediaopas.sanomamagazines.fi/tutkimustoiminta/tutkimus.asp?f=7&s=159&d=856 luettu 10.5.2006

Talsi, Noora (2005): Naiset ja arkistuva tietotekniikka. Karjalan tutkimuslaitoksen julkaisuja no. 143. Yliopistopaino. Joensuu

Uotinen, Johanna (2005): Merkillinen kone. Informaatioteknologia, kokemus ja kertomus. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 40. Joensuun yliopistopaino. Joensuu

Viégas, Fernanda (2005): Bloggers’ expectations of privacy and accountability: an initial survey, Journal of Computer-Mediated Communication 10 (3): artikkeli 12. http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue3/viegas.html

Vuorinen, Kimmo (2005): Using weblogs for discussion. Master’s Thesis.
http://www.cs.uta.fi/research/theses/masters/Vuorinen_Kimmo.pdf luettu 29.3.2006

Vähälä, Eija (2003): Luovan käsityöprosessin yhteydet psyykkiseen hyvinvointiin. Joensuun yliopisto. Lisensiaantin tutkimus. Taitemia 22.

Wellman, Barry ja Gulia, Milena (1997): Net surfer’s don’t ride alone: virtual communities as communities.
http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html

Wellman, Barry (2006): The Strength of Internet Ties - ii - Pew Internet & American Life Project.
http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/index.html


7 Comments:

Blogger Giancarlo said...

http://made-in-italy.blogspot.com

7:58 AM  
Anonymous JaanaV said...

Oletkos tutkinut Krögerin Tarjan väitöstutkimusta Käspaikasta ( siitä verrkoosivustosta). pitäsi löytyä verkkoversina Joensuun yliopiston sivuilta. Osoitetta en nyt muista suoralta kädeltä enkä nyt just jouda etsimäänkään.

1:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

Anteeksi uteluni, mutta teetkö graduasi Joensuun ylioistossa? En löytänyt tuota tietoa blogistasi.. Haluaisin vain viitata työhösi omassa proseminaariesitelmässäni :)

2:49 AM  
Blogger Meri said...

Hei, teen Joensuuhun. Päivitin tiedot blogin otsikkoonkin :-)

2:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Jos tarvitset oppaita SPSS:ään,

Brace, N., Kemp, R. & Snelar, R. 2003. SPSS for Psychologists. A Guide to Data Analysis using SPSS for Windows. 2. painos. Surrey: Palgrave Macmillian.
Tämä opaskirja etenee askel-askeleelta. Selkeät kuvat ja ohjeet.

Bryman Aalan & Duncan Cramer 2001. Quantitative Data Analysis with SPSS relase 10 for Windows. A quide for Social Scientists. Routledge.
Askel-askeleelta etenevä opaskirja, jossa tekijät ohjaavat kuvin ja selkein esimerkein ja harjoituksin SPSS-ohjelman käyttöön.


...niin kannattaa tutustua näihin kahteen!

3:36 AM  
Anonymous viiru said...

http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html

en tiedä mitä ajattelet Jacob Nielsenistä mutta yhteisöllisyydestä herra jonkun sanasen sanoo tuolla.

1:59 AM  
Blogger Pikkumyy said...

Vau, mikä gradu aihe, tosi mielenkiintoinen!

6:18 AM  

Post a Comment

<< Home